Ευκαιρία!! Δωρεάν δημιουργία eshop με επιδότηση 100% μέσω της δράσης e– λιανικό.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε την
επιχορήγηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για τη
δημιουργία, αναβάθμισή και τη διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5.000
ευρώ
 σε κάθε επιχείρηση λιανεμπορίου, με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση
ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και αιτήσεις μέχρι 1.500 ευρώ για
την αναβάθμιση του e-shop, εφόσον η επιχείρηση το διέθετε
ήδη πριν τις 18/3/2020.

Η Δράση e– λιανικό συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς
πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι μεσαίες, μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού
εμπορίου (ΚΑΔ 47 «Λιανεμπόριο» και αναλυτικοί αυτού) και διατηρούν φυσικό
κατάστημα σε διακριτό χώρο της οικίας, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα
έσοδα.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να εκμεταλλευτούν τη
συγκεκριμένη επιδότηση διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο
  ΚΑΔ έως και την 30/09/2019
 • Νεοσύστατες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ
  από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της
  Δράσης
  .

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχορήγησης του ποσού
των 5.000€ υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης όλων των παρακάτω:

 • Εξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.

 • Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)

 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)

 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών Φιλοξενίας (hosting, collocation, κτλ.)

 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής, το ποσοστό χρηματοδότησης
δεν μπορεί να ξεπεράσει το 30% του συνολικού προϋπολογισμού.

Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

Εκμεταλλευτείτε
την ευκαιρία που σας προσφέρει η νέα δράση e– λιανικό και εμπιστευτείτε την τεχνογνωσία της gks, για τη δημιουργία του νέου σας  e-shop.

Επικοινωνήστε
μαζί μας στο info@gks.gr ή στο τηλέφωνο
2310698507.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το αρχείο.