Με 2 νέα προγράμματα  ΕΣΠΑ επιδοτείται  από 50% έως και65%  η ψηφιακή προβολή των μικρώνκαι  των πολύ μικρών  επιχειρήσεων καθώς και του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και  της εκπαίδευσης. Πρόκειται για τις δράσεις:

 

α) Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρέςκαι πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της οποίας:

 • Επιχορηγούνται επιχειρηματικά σχέδια  από 20.000€ έως και 200.000 €.

 • Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται από 50% ως 65%.

 • Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες

 • Η επιδότηση για την ψηφιακή προβολή της επιχείρησης  ανέρχεται ως και 15.000 ευρώ.

Η ψηφιακή προβολή της επιχείρησης αφορά:

 • Στο κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ googleads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.)

 • Σε συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)

Οι δαπάνες που σχετίζονται με τιςσυμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής είναι επιλέξιμες αποκλειστικά καιμόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε εφαρμογή από την πλευρά των επιχειρήσεωντων προτεινόμενων παρεμβάσεων.

Τομέγιστο επιλέξιμο κόστος για:

 • Την προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες (π.χ. google, facebook, youtube κ.ο.κ.) είναι 1.000 € ανά μήνα και μέχρι 12 μήνες

 • Τις υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ. email marketing, newsletter campaign, web banners,ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης) είναι 2.000 €

Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος για προβολή τουδιαφημιστικού μηνύματος σε blog και προσωπικές ιστοσελίδες.

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»στοχεύει γενικότερα στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρώνεπιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικήτους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμότου παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτεστην ιστοσελίδα του ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ (2014 -2020).

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs=

 

β) Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο -Εστίαση – Εκπαίδευση

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας:Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών καιπολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

 • στο λιανικό εμπόριο

 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης

 • στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης– κοινωνικής μέριμνας

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδοεπιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Τα βασικά χαρακτηριστικά τηςδράσης είναι:

 • Επιχορήγηση επιχειρηματικών σχεδίων από 10.000€ ως 150.000€

 • Το ποσοστό επιδότησης είναι 50%

 • Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες

 • Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι στις 9 Μαΐου 2019

 • Η επιδότηση για τη ψηφιακή προβολή της επιχείρησης  ανέρχεται ως και 8.000 ευρώ.

Η επιδότηση για τη ψηφιακή προβολή αφορά αποκλειστικά σε:

 • Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, Instagram ads, youtube)

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης) à

 • Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για:  προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες (π.χ google, facebook, youtube κ.ο.κ.) είναι 500 € / μήνα και μέχρι 12 μήνες.

 • oι υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης): 2.000 €

Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος για προβολή του ψηφιακού διαφημιστικούμηνύματος σε blog, και προσωπικές ιστοσελίδες

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτεστην ιστοσελίδα του ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ (2014 -2020).

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=45&cs=

Εμπιστευτείτε την ψηφιακή προβολή καιαναβάθμιση της επιχείρησης σας στην gks.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@gks.gr ή στοτηλέφωνο 2310698507.