Νέο πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων για την αγορά λογισμικού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ψηφιακής διαφημιστικής προβολής

Με ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης έρχεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να στηρίξει τις επιχειρήσεις της περιοχής μας. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για το πρόγραμμα «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020.

Ο προϋπολογισμός για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση επιδότησης μπορεί να κυμανθεί από 5.000€ έως 15.000€ και το ποσοστό της επιδότησης είναι 100%.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Ιουλίου 2019.

Οι δικαιούχοι θα είναι πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίες πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

• έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από τη 1/1/2017

• διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

Πιο αναλυτικά, οι δαπάνες που θα περιλαμβάνουν τα Κουπόνια Τεχνολογίας Τ.Π.Ε. θα πρέπει να σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης και να επιλύουν κάποιο υφιστάμενο πρόβλημα ή να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση αυτής. Η αναγκαιότητα της χρήσης του κουπονιού τεχνολογίας από την επιχείρηση θα πρέπει να περιγράφεται σαφώς στο έντυπο υποβολής. Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών δύναται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να αφορούν σε εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης (ERP, CRM, HRMS, Logistics, κ.α.), ευφυή συστήματα μεταφορών, εφαρμογές GIS, εφαρμογές διαδικτυακής προβολής (ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα), εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, εφαρμογές ασφάλειας, ψηφιακή υπογραφή, αυτόματα συστήματα παραγγελιοληψίας (remote, κ.α.), βασικά ηλεκτρονικά συστήματα (τηλεφωνικό κέντρο, διαδίκτυο, wifi κ.α.), συνοδευτικό υλικό για την λειτουργία των ανωτέρω (Hardware).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στο https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=4412

Αδράξτε την ευκαιρία της επιδότησης και εμπιστευτείτε την gks για τη δημιουργία και ανάπτυξη του κατάλληλου λογισμικού που θα καλύψει τις ανάγκες σας για τεχνολογική αναβάθμιση.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@gks.gr ή στο τηλέφωνο 2310698507.