Η νέα καταληκτική ημερομηνία για τα δύο προγράμματα 'Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων' θα είναι η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2018

author image
Γιώτα Δανδίδου


Η νέα καταληκτική ημερομηνία για τα δύο προγράμματα 'Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων' θα είναι η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2018

Odoo CMS - μια μεγάλη εικόνα

Ο Αν. Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτσης υπέγραψε την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 την πρώτη (1η) Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Αλμα» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Παρασκευή  2 Οκτωβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20180719_alma_1h_tropop.pdf

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20180719_vhma_1h_tropop.pdf