Τα έντυπα της gks σε αρχεία pdf

 

Έντυπο Προσφοράς Λογισμικού Πωλήσεων

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή PDF

Έντυπο Προσφοράς Λογισμικού Μάρκετινγκ & Πωλήσεων

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή PDF

Έντυπο Προσφοράς Ολοκληρωμένου Πακέτου Εφαρμογών  

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή PDF

Εταιρικό Διαφημιστικό Έντυπο.

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή PDF

Διαφημιστική Καταχώρηση σε περιοδικά

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή PDF