Ο ιδιοκτήτης αυτού του δικτυακού τόπου είναι gks

Ευτυχίας 1
Ωραιόκαστρο
57013 Θεσσαλονίκης
Ελλάδα

Αριθμός ΑΦΜ: 065938168

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη:

Αριθμός Τηλεφώνου: 2310698507
Διεύθυνση email: info@gks.gr