Λογιστική

Η εφαρμογή της Λογιστικής διαθέτει σύγχρονα εργαλεία που υποστηρίζουν την αύξηση των εισοδημάτων σας όπως:

  • Συγχρονισμό με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
  • Έκδοση τιμολογίων, διαχείριση λογαριασμών, πληρωμών και εξόδων
  • Δημιουργία αναφορών, ισολογισμών και ταμειακών ροών 

*Πλήρως ενοποιημένη εφαρμογή με τις υπόλοιπες εφαρμογές της GKS

Turn Quotes Into Invoices with minimal effort

Bill automatically based on SO, delivery orders, contracts or time and material

Create invoices based on quotes sent to your clients.

T Send professional looking invoices directly to your clients in just a click.

Automatically send them by email as a PDF attachment or print and send them by post.

Odoo CMS - μια μεγάλη εικόνα

Get paid faster

Online payments and automated follow-ups

Accept online payments via Paypal, Ogone, Buckaroo or Adyen. Eliminate the stress of sending reminders for late or outstanding payments. Simply set up and automate follow-ups to get paid quickly.


Odoo CMS - μια μεγάλη εικόνα

Simplify your accounting

Keep track of bank account movements and the status of invoices

Use a status overview to help keep track of drafts, paid and unpaid invoices. Automatically record all transactions from your bank accounts by importing and reconciling your bank statements.


Odoo CMS - μια μεγάλη εικόνα

Analyze your sales

Access insightful data to get the big picture

Get direct access to key information with dynamic and customizable dashboards. Make your own definition and analyze your invoicing by product, customer, salesperson, etc.

 

Odoo πλαίσιο εικόνας και κειμένου