Υπάλληλοι

Jobs, Departments, Employees Details

Το module για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνει:

  • Εφαρμογές για τους εργαζόμενους
  • Εφαρμογές για την στελέχωση και πρόσληψη υπαλλήλων
  • Εφαρμογές για τα έξοδα και την μισθοδοσία 
  • Εφαρμογές για την αξιολόγηση των εργαζομένων
  • Εφαρμογές για τους στόλους φορτηγών ή αυτοκινήτων που διαθέτει η επιχείρηση σας
  • Φύλλα απασχόλησης εργαζομένων (timesheets)
  • Εφαρμογές για τις παρουσίες και τις άδειες προσωπικού

*Πλήρως ενοποιημένη εφαρμογή με τις υπόλοιπες εφαρμογές της GKS

Modern open source HR solution

Manage the most important asset in your company: People

Successfully manage your employees

Centralize all your HR information

Odoo πλαίσιο εικόνας και κειμένου

Oversee all important information by department at a glance. Restrict some information to HR managers, and make others public for all employees to easily find their colleagues. Get alerts for any new leave request, allocation request, application or upcoming appraisal.

Boost Engagement With Social Tools

Improve communication between employees and motivate them through rewards

Odoo πλαίσιο εικόνας και κειμένου

Enterprise Social Network

Let employees collaborate across departments, locations and Odoo modules by interacting in real time with live chat, sharing knowledge and best practices, following specific people or documents and joining groups of interests to share expertise and files.

Gamification

Inspire achievement with challenges, goals and rewards. Design your own targets, define clear objectives and provide real time feedback and tangible results. Showcase the top performers to the entire team and publicly recognize a job well done. 

Odoo πλαίσιο εικόνας και κειμένου