Παραγωγή

Manufacturing Orders, Bill of Materials, Routings

Η εφαρμογή προγραμματισμού των πόρων παραγωγής (MRP) απλοποιεί την παραγωγική διαδικασία διότι:

  • Καταγράφει τη δυναμικότητα της παραγωγής για να αποφεύγονται τα κωλύματα στη διαδικασία
  • Προγραμματίζει τις παραγγελίες με βάση τους κανόνες προμηθειών που έχετε ορίσει, τις προβλέψεις των ποσοτήτων και τη ζήτηση των προϊόντων σας
  • Ορίζει ρουτίνες και προγραμματίζει τον χρόνο εργασίας και τη δυναμικότητα των πόρων που διαθέτει η επιχείρηση σας
  • Αναγνωρίζει τις απαιτήσεις σε πόρους και τα τυχόν κωλύματα, ώστε να εξασφαλίσει ότι η παραγωγή θα ικανοποιήσει τις προγραμματισμένες ημερομηνίες παράδοσης
  • Παρέχει στατιστικά στοιχεία και αναλύσεις για την παραγωγική διαδικασία

*Πλήρως ενοποιημένη εφαρμογή με τις υπόλοιπες εφαρμογές της GKS

Simplify manufacturing processes

Online and easy MRP application.

Παραγωγή

Efficiently schedule your manufacturing

Keep track of resource capacities and avoid bottlenecksGet a seamless and effective manufacturing process by automatically scheduling orders based on procurement rules, quantity forecasts & dependent demand.Define routings and plan the working time and capacity of your resources.Quickly identify resource requirements and bottlenecks to ensure production meets delivery schedule dates.

Enjoy complete flexibility

A simple and powerful user interface

Manually edit all operations at any stage in the process. With Odoo, you won't be frustrated by a rigid system. You can design specific templates for each operation and use the set of tools to find solutions for any issue. This open source software allows you to organize manufacturing orders and work orders in any way you like. 

Παραγωγή

Work with Lists, Calendars or Gantt charts

Organize manufacturing orders and work orders in any way you like.

Process upcoming orders from the List view, control in the Calendar view and edit the proposed schedule in the Gantt view.

Lists

Παραγωγή

 

Calendar

Παραγωγή

Gantt Charts

Παραγωγή


Define Flexible Master Data

Products, bill of materials and routings

Have the flexibility to create multi-level bills of materials, optional routing, version changes and phantom bills of materials. You can use BoM for kits or for manufacturing orders. 

Παραγωγή

Advanced analytic features

Get accurate data on your process

Track the changes in stock value according to the level of manufacturing activities as it progresses through the transformation process. 

Παραγωγή

Fully integrated with Operations

Sales, purchases, inventory and accounting integration

Παραγωγή

Fully integrated with sales, purchases and inventory modules and programs to make manufacturing resource planning accurate. The accounting integration allows real time accounting valuation and deeper reporting on costs and revenues on your manufacturing operations.