Εντατική Λιανική

Touchscreen Interface for Shops

Η εφαρμογή Εντατικής Πώλησης της GKS είναι:

  • Κατάλληλη για καταστήματα λιανικής πώλησης, εστιατόρια, μπαρ και καφέ
  • Εύκολη στην χρήση και συμβατή με όλες τις συσκευές
  • Διαθέσιμη τόσο online όσο και offline
  • Άμεσα συνδεδεμένη με τις εφαρμογές: της Αποθήκης, του CRM και της Λογιστικής.
  • Συνδεδεμένη με εφαρμογές για: σκανάρισμα, , ταξινόμηση και γρήγορη εύρεση προϊόντων
  • Διαθέσιμη για προγράμματα πιστότητας και ανταμοιβής πελατών π.χ. Loyalty Cards, συγκέντρωση πόντων κλπ.
  • Ενοποιημένη με όλα τα κανάλια πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο: κατάστημα, e-shop κλπ
  • Υποστηρικτική ως προς τις προβλέψεις των πωλήσεων και για τη διαχείριση των προμηθειών.

*Πλήρως ενοποιημένη εφαρμογή με τις υπόλοιπες εφαρμογές της GKS

Smart Point of Sale

Easy to use & compatible with any device.

User-friendly Point of Sale

Set-up in minutes, sell in seconds

Odoo πλαίσιο εικόνας και κειμένου

Odoo's online Point of Sale app is based on a simple, user friendly interface that everyone can use without difficulty. The POS can be used online or offline and iPads, Android tablets or laptops.

Odoo POS is fully integrated with Odoo Inventory and Accounting. Any transaction with your POS will automatically go to your inventory management and accounting and, even to your CRM as the customer can be identified from the app.

You will be able to run real time statistics and consolidations across all your shops without the hassle of integrating several applications.


An interface designed for productivity

The point of sale that keeps everything where you need it

Simple, beautiful, and affordable

Say goodbye to ugly, expensive, outdated POS systems and enjoy the Odoo web interface designed for the modern retailer.

Handling multiple customers

Whether it's for a restaurant or a shop, you can activate multiple tickets in parallel so you won't keep your customers waiting.

Blazing fast search

Scan products, browse through hierarchical categories or quickly get information about products with fast filtering across all your items.

Online or offline interface, compatible with any hardware

Odoo's Point of Sale stays reliable even if your connection is not

Odoo πλαίσιο εικόνας και κειμένου

Set up new stores quickly and easily with just an Internet connection. Then use your POS everywhere, anytime.

While an Internet connection is required to start the Point of Sale, it will stay operational even after complete disconnection. Because it's extremely flexible, you can configure Odoo POS to meet your precise needs.

No installation and no specific hardware is required to use Odoo POS. Our solution for points of sale is compatible with desktop PCs, iPads and other tablet computers, laptops and industrial POS machines.

Keep in touch with your customers

And keep them coming back with loyalty programs.

Reward your loyal customers with points, gifts and discounts with Odoo loyalty programs. The whole process is fast and can be entirely automated. Identifying your customers is even faster with loyalty cards and customer barcode ids.

Register your customers to keep track of their buying habits. You can then send them special offers and sale notices with Odoo Mailing. Register tax identifications for your business customers and give them invoices instantly (or send by email).

Odoo CMS - μια μεγάλη εικόνα

Integrated inventory management

Odoo Point of Sale will facilitate your inventory management

Consolidate all your sales channels in real time: stores, e-commerce, inside sales. Get real time control of the inventory and accurate forecasts to manage procurements.

Odoo POS is fully integrated with other Odoo apps. Odoo Inventory app automatically inputs any transaction from the POS in the stock. You can see in real time the availability of products without losing time. Furthermore, the POS is compatible with Odoo e-commerce. You won't need to setup separate stocks for the two apps and be a truly multi-channel business, without headache.

Odoo CMS - μια μεγάλη εικόνα

Odoo Point of Sale is more than an ordinary POS. 
Our app provides extra features to deliver awesome customer service.

Deliver in-store customer service

Repairs, warranties, deliveries, etc.

Odoo πλαίσιο εικόνας και κειμένου

Give your shopper a positive experience by improving your services. Handle refunds, track warranties, follow customer claims, plan order deliveries, etc... in one interface. Bring your sales at the next level. Odoo POS can produce customer invoices in just a few clicks and synchronize with Odoo Accounting. Your accounting will be easier and more accurate. Our Point of Sale helps you to control sales and cash in real time but also to keep your whole operations under control. 

Unified data across all shops to improve your sales

Sync products, prices and customers with no effort

Odoo POS implement various functionalities to improve your sales. New products, pricing strategies and promotions can be automatically applied to the selected stores. You can implement a global strategy across all your stores without difficulties. For example, being notified that some products will soon be out of date and setup a promotion to sell these.

With Odoo as a backend, you have a system proven to be perfectly suitable for all sizes - from small stores to large multinational corporations.

Odoo πλαίσιο εικόνας και κειμένου

Know your customers

In the store and online

Odoo πλαίσιο εικόνας και κειμένου

Successful brands integrate all their customer relationships across all their channels to develop accurate customer profiles and communicate with shoppers as they make buying decisions, in the store and online.

With Odoo, you get a 360 degree customer view, including cross-channel sales, interaction history, profiles and more.