Έργο

Projects, Tasks

Έργο

Η εφαρμογή του project management της GKS παρέχει:

  • Οργάνωση και ομαδοποίηση των διεργασιών ενός έργου
  • Έλεγχο του προγράμματος και ανασχεδιασμό όποτε αυτό χρειάζεται ώστε να διατηρούνται οι προθεσμίες
  • Έλεγχο της προόδου των έργων
  • Επιθεώρηση του φόρτου εργασίας του προσωπικού
  • Πρόβλεψη των αναγκών και των απαιτούμενων πόρων
  • Ενίσχυση της συνεργασίας των υπαλλήλων
  • Διανομή εγγράφων
  • Χρήση διαγραμμάτων και γραφημάτων για την πληρέστερη ανάλυση και απεικόνιση των δεδομένων

*Πλήρως ενοποιημένη εφαρμογή με τις υπόλοιπες εφαρμογές της GKS

Agile Project Management

Beautiful. Easy. Open Source.

Έργο

Modern interface

What you need, the way you like it

Odoo - Παράδειγμα 1 για 3 στήλες

ORGANIZE

A simple drag-and-drop view to help you easily group tasks at the right stage

Odoo - Παράδειγμα 2 για 3 στήλες

SCHEDULE

Easily check your team's planning and reschedule to keep within the deadlines.

Έργο

PLAN

Keep track of deadlines and progress of your projects with a clear overview

Odoo - Παράδειγμα 3 για 3 στήλες

ANALYZE

Keep a good overview of your workload and of the status of tasks

Harness the power of visual information

Flexible project management made easy.

Odoo πλαίσιο εικόνας και κειμένου

Simplify your processes and enhance employees collaboration. Break down your project in bite-sized tasks and assign them to your team for an improved collaboration. Create customized stages for each project to better answer your needs.

Discuss tasks, Share documents

Add quick notes or attach files to any task and stay connected to your team. Forget endless follow-up meetings to keep track of projects. Communicate through the chatter, write in a shared, real time pad or use live chat - all in a single interface!

Odoo πλαίσιο εικόνας και κειμένου

Conceptualize project scope within an easy-to-read overview

A functional and dynamic graph view for every task

Odoo πλαίσιο εικόνας και κειμένου

Create graph views to analyze your data utilizing a powerful search tool, filter and grouping functions, and a variety of unique visual interfaces to help you track and maintain your projects from any level.