Αγορές

Purchase Orders, Receipts, Vendor Bills

Η εφαρμογή για τις αγορές α’ υλών και εμπορευμάτων σας επιτρέπει :

  • Να διαχειριστείτε πολύ εύκολα τους προμηθευτές και τις παραγγελίες σας.
  • Βελτιώνει την εφοδιαστική αλυσίδα και την απόδοση των αποθεμάτων
  • Αυτοματοποιεί τη ροή των παραγγελιών στέλνοντας αυτόματα παραγγελία στους προμηθευτές όταν τα αποθέματα σας φτάσουν στο κρίσιμο επίπεδο.
  • Ελέγχει την ποιότητα των προϊόντων και τα τιμολόγια αγορών
  • Ενημερώνει για τους τιμοκαταλόγους των προμηθευτών και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων τους
  • Παρέχει στατιστικά στοιχεία για τις αγορές , κάνει αναλύσεις και προβλέψεις για μελλοντικές παραγγελίες
  • Ενημερώνει αυτόματα την εφαρμογή της Λογιστικής

*Πλήρως ενοποιημένη εφαρμογή με τις υπόλοιπες εφαρμογές της GKS

Easily manage suppliers and purchase orders

Improve your supply chain & inventory performance.

Odoo CMS - μια μεγάλη εικόνα

Automate your purchasing workflow

Automatically send RfQs to your suppliers based on your stocks levels

Improve your purchase and inventory performance with procurement rules depending on stock levels, logistic rules, sales orders, forecast manufacturing orders, etc. Select different replenishment methods for each product depending on your manufacturing and delivery strategies.

Odoo πλαίσιο εικόνας και κειμένου

Control Products and Invoices

Manage refunds, product receivals and quality control

Odoo πλαίσιο εικόνας και κειμένου

Choose the right method according to your needs: pre-generate draft invoices based on purchase orders and product receivals; create invoices manually and import lines from purchase orders, etc.


Get Supplier Price Lists and Product Availability

Make smart purchase decisions using the best prices

Easily import suppliers' price lists and references to make smarter purchase decisions based on promotions, quantities and special contract conditions. Keep track of a product availability in your supplier's stock and check your order status from within the app. You can even base your sale price on your supplier's prices.

Αγορές


Get Statistics On Your Purchases

Analyze, forecast and efficiently plan your orders

Get accurate statistics on your suppliers' performance through flexible reporting: delivery delays, negotiated discounts on prices, quantities purchased, etc. Integrate purchases with analytic accounting to analyze your contracts' profitability.

Αγορές