Πωλήσεις

Quotations, Sales Orders, Invoicing

Η εφαρμογή για τις Πωλήσεις θα σα βοηθήσει να:

  • Δημιουργήσετε επαγγελματικές οικονομικές προσφορές
  • Εφαρμόζετε ηλεκτρονική υπογραφή και διαδικτυακές πληρωμές
  • Πολλαπλασιάσετε τα κέρδη σας πουλώντας περισσότερα προϊόντα / υπηρεσίες
  • Επικοινωνήσετε γρήγορα και αποτελεσματικά λόγω αυτοματοποίησης της διαδικασίας
  • Πουλήσετε γρηγορότερα χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική υπογραφή
  • Προβάλετε καλύτερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας
  • Ταξινομήσετε παραγγελίες και συμφωνητικά 

*Πλήρως ενοποιημένη εφαρμογή με τις υπόλοιπες εφαρμογές της GKS

Easy quotation software

Send polished quotation with e-Signature and online payment.

Odoo CMS - μια μεγάλη εικόνα

Your quotes online from proposal to eSignature

Quotation templates
Send quotations
Close deals
Get paid faster
Odoo - Παράδειγμα 1 για 3 στήλες
Sell faster with electronic signatures

Allow customers to easily review and sign your online quotations from anywhere.

Odoo - Παράδειγμα 2 για 3 στήλες
Communicate quickly and efficiently

Get custom alerts for relevant activities, automatically communicate on the quote via email, have a traceability of the negotiation.

Odoo - Παράδειγμα 3 για 3 στήλες
Maximize profits by upselling

Increase sales volume by automatically proposing extra options and accessories, apply closing triggers, discounts, and more.

Sell more with clean quotations

Better showcase your products and services.

Send clear and complete quotations to your prospects. Add product descriptions, beautiful images and additional information simply by dragging and dropping building blocks.

Odoo πλαίσιο εικόνας και κειμένου

Great prices for great revenues

Design, implement and adjust your pricing strategy to maximize benefits

Use price list rules to compute the right price based on customers conditions.

Convince customers with discounts and coupons.

Order & contract sorting

Automate operations and focus on relations and revenues

Odoo πλαίσιο εικόνας και κειμένου
From quotes to sales orders

Convert quotation into sales order in a click or let the customer do it with electronic signature.

Contracts management

Invoice customers based on time and materials, easily record contracts and track invoicing phases, renewal and upselling and manage your subscriptions with Odoo's recurring contracts.

Let your customers help themselves

Customer portal gives your customers an access to their quotes, sales orders and delivery orders. Save time and use Odoo Sign to easily get signatures on NDAs, contracts or any PDF document.