Περιγραφή Έργου

Τσακίρης Θεοχάρης – Tsakiristech www.tsakiristech.gr (Θεσσαλονίκη)