Πώληση
Προσφορά πακέτο Sales on Cloud
99,00 € 99.0 EUR
Πώληση
Προσφορά πακέτο Web Sales on Cloud
499,00 € 499.0 EUR
Πώληση
Προσφορά πακέτο All in One on Cloud
999,00 € 999.0 EUR
Πώληση
Sales on Cloud ετήσιο Hosting
99,00 € 99.0 EUR
Πώληση
Web Sales on Cloud ετήσιο Hosting
199,00 € 199.0 EUR
Πώληση
All in One on Cloud ετήσιο Hosting
399,00 € 399.0 EUR
Πώληση
Basic Pack - Διαχείριση Πωλήσεων
500,00 € 500.0 EUR
Πώληση
Premium Pack - Διαχείριση Πωλήσεων
2.000,00 € 2000.0 EUR
Πώληση
Basic Pack - Διαχείριση Αποθήκης
500,00 € 500.0 EUR
Πώληση
Premium Pack - Διαχείριση Αποθήκης
2.000,00 € 2000.0 EUR
Πώληση
Basic Pack - Διαχείριση Αγορών
500,00 € 500.0 EUR
Πώληση
Premium Pack - Διαχείριση Αγορών
2.000,00 € 2000.0 EUR
Πώληση
Basic Pack - Marketing
500,00 € 500.0 EUR
Πώληση
Premium Pack - Marketing
2.000,00 € 2000.0 EUR
Πώληση
Basic Pack - Διαχείριση Έργου
500,00 € 500.0 EUR
Πώληση
Premium Pack - Διαχείριση Έργου
2.000,00 € 2000.0 EUR
Πώληση
Επιπλέον Traffic 1 ΤB
10,00 € 10.0 EUR
Πώληση
Ενεργοποίηση Cloud Platform
300,00 € 300.0 EUR
Πώληση
Εκπαίδευση χρηστών
40,00 € 40.0 EUR