Συμβουλευτική και Ανάλυση Αναγκών Μηχανογράφησης

Συμβουλευτική και Ανάλυση Αναγκών Μηχανογράφησης

100,00 € 100.0 EUR
100,00 €
Προσθήκη στο Καλάθι

Συμβουλευτική και Ανάλυση Αναγκών Μηχανογράφησης


Συμβουλευτική και Ανάλυση Αναγκών Μηχανογράφησης

Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο. Ενώ η ανάγκη για άμεση συνάφεια της Τεχνολογίας της Πληροφορίας με την στρατηγική της επιχείρησης είναι 

επιτακτική. Η GKS με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρει έρχεται να καλύψει την απόσταση μεταξύ της στρατηγικής ανάπτυξης  και τη χρήση της πληροφορικής για να 

βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επιτύχουν και να διατηρήσουν την ανάπτυξη μέσω τη αναμόρφωσης των λειτουργιών της επιχείρησης που θα οδηγήσουν  στη βελτίωση της απόδοσης, 

στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, στη μείωση των εξόδων και στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας. 

Η διερεύνηση και ανάλυση των αναγκών παρέχεται δωρεάν για τις πρώτες 5 ώρες. 

Κάθε επιπλέον ώρα θα χρεωθεί κατόπιν ειδικής συμφωνίας.

Ένας ειδικός σύμβουλος θα συναντηθεί μαζί σας για να καταγράψει τις ανάγκες σας και να προτείνει λύσεις και τρόπους εφαρμογής.

Εάν δεν είναι δυνατή η συνάντηση, τότε μπορεί να γίνει τηλεφωνική συζήτηση.