Μεταφορά δεδομένων (Data Migration)

Μεταφορά δεδομένων (Data Migration)

300,00 € 300.0 EUR
300,00 €
Προσθήκη στο Καλάθι

Μεταφορά δεδομένων (Data Migration)


Μεταφορά Δεδομένων (Data Migration)

Μεταφορές αρχείων και δεδομένων μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων

Το κόστος είναι ανά αρχείο.

H υπηρεσία Data Migration είναι η διαδικασία μεταφοράς δεδομένων μεταξύ διαφόρων τύπων αποθήκευσης, μορφών, και υπολογιστικών συστημάτων

Αποτελεί βασική προϋπόθεση  σε περιπτώσεις αναβάθμισης, ή ενοποίησης δεδομένων  από άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιεί ήδη η επιχείρηση.  Η μεταφορά των αρχείων αυτών επιτυγχάνεται με  αυτοματοποιημένο τρόπο απαλλάσσοντας τους χρήστες από επαναληπτικές και χρονοβόρες διαδικασίες καταχωρήσεων δεδομένων στην νέα εφαρμογή.

Η εταιρία GKS εφαρμόζει  ένα καινοτόμο μοντέλο μεταφοράς δεδομένων από το ένα σύστημα στο άλλο, που εγγυάται οικονομία χρόνου και κόστους για κάθε επιχείρηση που θέλει να αναβαθμίσει το λογισμικό που χρησιμοποιεί. 

Η υπηρεσία μεταφοράς δεδομένων αφορά στην εισαγωγή αρχείων από άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιεί η επιχείρηση.
Τα αρχεία αυτά μπορεί να είναι τα παρακάτω:

  • αρχείο πελατών
  • αρχείο προμηθευτών
  • αρχείο ειδών/προϊόντων
  • αρχείο πωλήσεων
  • αρχείο αγορών

Η υπηρεσία αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο μετά από λεπτομερή διερεύνηση και ανάλυση των αρχείων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση.

Προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις: Σύγκριση