Όροι Χρήσης («Όροι»)

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης (“Όροι”, “Όροι Χρήσης”) προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το https://www.gks.gr ιστοσελίδα (η “Υπηρεσία”) που διαχειρίζεται η gks .

Η πρόσβαση και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και τη συμμόρφωση σας με αυτούς τους Όρους. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και τους άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε να δεσμευτείτε από αυτούς τους Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των Όρων τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία.

Τερματισμός

Μπορεί να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβαση στην Υπηρεσία μας αμέσως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή υποχρέωση, για οποιονδήποτε λόγο, και χωρίς κανένα περιορισμό, αν παραβιάσετε τους Όρους.

Όλες οι διατάξεις των Όρων, οι οποίοι από τη φύση τους θα ισχύουν και μετά τον τερματισμό της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, τις διατάξεις ιδιοκτησίας, τις αποποιήσεις εγγύησης, τις αποζημίωσεις και τους περιορισμούς της ευθύνης.

Σύνδεσμοι Προς Άλλους Δικτυακούς Τόπους

Η Υπηρεσία μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσεις και με άλλους φορείς δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών, οι οποίες δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς. Εμείς δεν έχουμε τον έλεγχο και για αυτό δεν φέρουμε την ευθύνη για το περιεχόμενο, την πολιτική απορρήτου ή τις πρακτικές των φορέων αυτών των δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε και να συμφωνήσετε στο ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπαίτιοι άμεσα ή έμμεσα για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια προκληθεί σε σχέση με τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε τέτοιου είδους περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτών των ιστοσελίδων ή των υπηρεσιών.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου όλων των φορέων των δικτυακών τόπων ή των υπηρεσίων που επισκέπτεστε.

Διέπον Δίκαιο

Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύγκρουση των διατάξεων του νόμου.

Η αποτυχία μας να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη με απόφαση δικαστηρίου, οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία μας, και αντικαθιστά οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες που μπορεί να έχουμε συνάψει μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία.

Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή. Αν μια αναθεώρηση πραγματοποιηθεί θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών πριν οποιοσδήποτε νέος όρος τεθεί σε ισχύ. Τι συνιστά μια ουσιαστική αλλαγή,θα καθορίζεται κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας, αφού οι αναθεωρήσεις αυτές τεθούν σε ισχύ, συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους αναθεωρημένους όρους. Αν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, παρακαλούμε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Ευτυχίας 1
Ωραιόκαστρο
57013 Θεσσαλονίκης
Ελλάδα

Αριθμός Τηλεφώνου: 2310698507 
Διεύθυνση email: info@gks.gr