• 90% επιδότηση σε επιχειρήσεις για την αγορά ψηφιακών εργαλείων